ยาสำหรับสัตว์

นมผงสำหรับสัตว์

แร่ธาตุและอุปกรณ์สำหรับสัตว์

  

การเลี้ยงไก่ในบ้านเราจะไม่ให้ยุงกัดเลยย่อมทำไม่ได้เพราะเป็นเมืองร้อนยุงมาก จึงทำให้เป็นโรคฝีดาษอยู่กว้างขวางแห่งที่มีการเลี้ยงไก่ ดังนั้น การป้องกันโรคฝีดาษจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องอาศัยวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษของกรมปศุสัตว์ วัคซีนชนิดนี้ให้ผลดีมากในการป้องกันโรคฝีดาษ การให้วัคซีนต้องให้เสียตอนที่ลูกไก่อายุได้ 7 วัน วัคซีนนี้ให้ครั้งเดียวก็พอ ไม่ต้องให้ซ้ำอีกเพราะไก่ที่โตเต็มที่แล้วจะต้านทานโรคนี้ได้ดี หลังจากให้วัคซีนลูกไก่แล้วควรป้องกันไม่ให้ยุงกัดเด็ดขาด โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เนื่องจากยังไม่มียารักษาโรคหลอดลมอักเสบติดต่อได้ผลจริง ๆ การป้องกันที่ดีหรือให้ได้ผลดีจริง ๆ ต้องใช้วัคซีนป้องกันโรคนี้ของกรมปศุสัตว์ หยอดจมูกให้ลูกไก่หลังจากอายุ 15 วันไปแล้ว ให้หยอดตัวละ 2 หยด และควรหยอดวัคซีนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อลูกไก่อายุได้ 4 - 5 เดือน

กวางแต่เดิมเป็นสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปยกเว้นที่ในทวีปแอฟริกากลาง และ ใต้ แต่ในปัจจุบัน กวางถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งกวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่การลงทุนนั้นต้องใช้เงินทุนสูง เพราะว่าต้องทำกรงล้อมบริเวณ ที่มีความกว้างที่พอเพียงสำหรับจำนวนกวางที่จะเลี้ยง เพราะว่ากวางนั้นไม่สามารถปล่อยออกไปเลี้ยงได้อย่างการเลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ ได้เพราะว่ากวางนั้นเมื่อหลุดออกจากกรงแล้วก็จะวิ่งหนีเข้าป่าหายไป ดังนั้นการล้อมพื้นที่เลี้ยงกวางด้วยกรงนั้น และ ราคาของพันธุ์กวาง ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงใหม่นั้นเกิดความท้อขึ้นมาได้ทันที เพราะว่าต้องลงทุนสูง แต่ผลที่ได้รับจากการเลี้ยงกวางนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะว่ากวางนั้นสามารถจำหน่ายได้ทุกส่วน และ มีราคาดี หากเกษตรกรเข้าใจ เอาใจใส่ในการเลี้ยงก็จะสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้ 

 

                 

เคยทราบว่า "ช็อคโกแล็ต" เป็นขนมต้องห้ามของน้องหมา แต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมและเพราะอะไรน้องหมาถึงกินไม่ได้? ก็เลยไปลองหาข้อมูลดู

พอรู้ก็ถึงกับตกใจ เพราะไม่ได้มีเพียงแค่ ช็อคโกแล็ต เท่านั้น.. ที่เป็นของต้องห้ามของน้องหมาแต่ยังมีอาหารอีกหลายอย่าง รวมถึงผัก-ผลไม้บ้างชนิด ที่สำหรับคนอย่างเราๆ ทานแล้วมีประโยชน์แต่สำหรับน้องหมา 4 ขา กินแล้วโทษอาจถึงตาย!

เราเห็นว่าข้อมูลดี-มีสาระเลยเก็บมาฝากเพื่อนๆชาว FukDuk ที่เลี้ยงน้องหมาไว้ให้ได้ดูกัน กับ.. อาหารอันตราย! เป็นภัยกับน้องหมา

สำหรับอาหารต้องห้าม 3 อย่างของน้องหมา ที่ห้ามเด็ดขาด (อันตรายอย่างมาก!) 

        

สัตว์แต่ละชนิด มีพฤติกรรมและสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ จึงควรศึกษาธรรมชาติทั่วไปของสัตว์ชนิดนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อน เพื่อที่จะเลี้ยงมันได้อย่างถูกต้อง โดยมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

เนื้อหาของ “นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย” นั้นจำแนกได้ 4 ส่วน ได้แก่ สถานภาพปัญหาการผลิตโคเนื้อ สาเหตุของปัญหาในการผลิตโคเนื้อการออกแบบนวัตกรรมเพื่อลดปัญหา และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   

สถานภาพปัญหาการผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

ข้อมูลของกรมปศุสัตว์และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้ให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณโคเนื้อที่เกษตรกรในประเทศไทยผลิตได้และถูกฆ่าเพื่อการบริโภคนั้นมีประมาณ 970,000 ตัว แต่ถ้าหากวิเคราะห์ด้านการตลาดหรือความต้องการเนื้อโคลักษณะต่างๆเพื่อการบริโภคแล้ว พบว่า ความต้องการบริโภค ภายในประเทศไทย อยู่ที่ประมาณ 1.26 ล้านตัวต่อปี (เรายังขาดโคเนื้อสนองความต้องการบริโภค) ซึ่งภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน หากไม่ทำอะไรเลย จะทำให้จำนวนแม่โคและโคเนื้อ (รวมถึงเกษตรกร/ผู้ผลิต) ลดลงอีกจำนวนมาก และเปิดช่องให้โครงสร้างการผลิตและที่มาของเนื้อโคสำหรับการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ของที่เคยเถื่อนก็คงได้รับการยอมรับและนำมากำหนดให้ไม่เป็นของเถื่อน และประเทศไทยถึงแม้จะมีทรัพยากรมากเพียงใดก็จะกลายเป็นเพียงสังคมการบริโภคและธุรกิจซื้อมาขายไปในที่สุด

"ตลาด" หรือความต้องการโคเนื้อเพื่อการบริโภค จำแนกได้ 3 ระดับ ได้แก่ 

ติดต่อ/สอบถาม/ขอรายละเอียดสินค้าของเราได้ที่  ร้านสไมล์ช๊อพ

เลขที่ 33/16  หมู่ 13  ถนนสุขสวัสดิ์  ซอยสุขสวัสดิ์ 70

ตำบลบางครุ  อำเภพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130

โทรศัพท์: 02-8190404 หรือ 02-8190623

อีเมล์: sanonkanram8012@gmail.com